تكريم حافظان قرآن در دو منطقه از شهر دمشق


به گزارش خبرگزاری قرآنی (ق) دو تشكل قرآنى در شمال و جنوب شهر دمشق پايتخت كشور سوريه به طور جداگانه مراسمى در تكريم حافظان قرآن برگزار کردند.
"دار الشهداء للقرآن الكريم" در منطقه زينبيه جنوب شهر دمشق و در كنار بارگاه ملكوتى حضرت زينب (ع) مجموعه اى از حافظان قرآن پسر و دختر را مورد تكريم قرار داد كه موفق شده بودند كل قرآن را حفظ كرده و يا توانسته بودند 15 جزء و يا كمتر از آن را حفظ كنند.
اما در شمال دمشق و در منطقة جبل قاسيون "مجمع الزهراء عليها السلام" اقدام به تكريم بيش از 50 حافظ قرآن در كليه مقاطع سنى شامل آقايان و خانمها نمود كه توانسته بودند جزء هاى مختلف قرآن را در گروههاى جداگانه و زير نظر اساتيد مربوطه اين مركز قرآنى حفظ كنند.